Как участвовать и выигрывать в тендерах международных компаний

Примите участие во втором уникальный семинаре, который состоится 20.11.19 с 10-00 до 18-00 по адресу: Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп.9 (отель Аэростар 4*). Подробнее на сайте мероприятия...

Consular services

26 oct

Number: 10779577

Country: Turkey

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


26-10-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ambasada RP w Ankarze
   Ataturk Bulvari 241
   Ankara
   06650
   Turkey
   Telephone: +90 3124572000
   E-mail: ankara.amb.sekretariat@msz.gov.pl
   Fax: +90 3124678963
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: misja dyplomatyczno-konsularna
  3. Main activity:
   Other activity: usługi konsularne
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Usługi przyjmowania wniosków wizowych na rzecz polskich placówek zagranicznych w Republice Turcji

    Reference number: AMB.ANKA.741.2.2018
   2. Main CPV code:
    75211110
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13.7.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Stambule.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 1 100 066.13 EUR
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13.7.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Stambule, których maksymalną liczbę szacuje się na nie więcej niż 57 000 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy) wniosków wizowych w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Jakość PPWW w sześciu miastach: Ankara, Stambuł (w części europejskiej miasta), Antalya, Gaziantep, Izmir, Trabzon / Weighting: 24
    Quality criterion - Name: Dodatkowy PPWW w Stambule (w części azjatyckiej miasta) / Weighting: 2
    Quality criterion - Name: Jakość dodatkowego PPWW w Stambule (w części azjatyckiej miasta) / Weighting: 4
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 109-248874
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: AMB.ANKA.741.3.2018
   Title:

   Usługi przyjmowania wniosków wizowych na rzecz polskich placówek zagranicznych w Republice Turcji

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-22
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 4
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 3
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
   3. Name and address of the contractor:
    VF Vize Danismanlik Hizmetleri Limited Sirketi
    738529
    Cumhuriyet Cad. 193, D.1; Sisli
    Stambuł
    Turkey
    Telephone: +90 2122190339
    E-mail: MayureshC@vfsglobal.com
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 1 100 066.13 EUR
    Total value of the contract/lot: 769 500.00 EUR
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Krajowa Izba Odwoławcza
    ul. Postępu 17A
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Telephone: +48 224587801
    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
    Fax: +48 224587700
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

    2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

    3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz. U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).

    4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    Krajowa Izba Odwoławcza
    ul. Postępu 17A
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Telephone: +48 224587801
    E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
    Fax: +48 224587700
  3. Date of dispatch of this notice
   2018-10-24